Κυριακή, 28 Απριλίου 2013

Για όσους κοιτούν την ακτή...

Μια φυλακή θα σου στήσουν χρυσή
με σταυρούς στο τζάμι.
Μια μοναξιά ιερή να χωράει
όλ' αυτά που χάνει
όποιος κοιτάζει την ακτή...

Μοναδική φωνή... εξαιρετική σύνθεση... απο αυτές που σε πλημμυρίζουν συναισθήματα... αξίζει... μόνο...


Τρίτη, 23 Απριλίου 2013

I don't care I'm alone
I am sure I'm not wrong
Maybe it's hard but i'll try to find the way to go on
Hear my voice, now I'm strong
I will fight by my own
Oh I'm leaving you boy, now you're all alone


Κυριακή, 14 Απριλίου 2013

Αν ήταν λίγο ή πολύ μια καρδιά το ξέρει μόνο και αυτή πια δεν μιλά... ούτε που ψιθυρίζει... Και αν με φοβίζει κάτι είναι που δεν με τρομάζει η σιωπή της... Ίσως τελικά να είναι ευτυχισμένη εκεί... τυλιγμένη στην γαλήνη... Πόση ανάγκη την είχε!                                             Α.Χ.


Τετάρτη, 10 Απριλίου 2013

Para - Para Paradise...When she was just a girl
She expected the world
But it flew away from her reach so
She ran away in her sleep
And dreamed of
Para-para-paradise, Para-para-paradise, Para-para-paradise
Every time she closed her eyes

When she was just a girl
She expected the world
But it flew away from her reach
And the bullets catch in her teeth
Life goes on, it gets so heavy
The wheel breaks the butterfly
Every tear a waterfall
In the night the stormy night she'll close her eyes
In the night the stormy night away she'd fly

And dreams of
Para-para-paradise
Para-para-paradise
Para-para-paradise
Oh oh oh oh oh oh-oh-oh
She'd dream of
Para-para-paradise
Para-para-paradise
Para-para-paradise
Oh oh oh oh oh oh-oh-oh-oh

La-la-la-la-la-la-la
La-la-la-la-la-la-la-la-la-la
And so lying underneath those stormy skies
She'd say, "oh, ohohohoh I know the sun must set to rise"

This could be
Para-para-paradise
Para-para-paradise
This could be
Para-para-paradise
Oh oh oh oh oh oh-oh-oh
This could be
Para-para-paradise
Para-para-paradise
This could be
Para-para-paradise
Oh oh oh oh oh oh-oh-oh-oh

Δευτέρα, 8 Απριλίου 2013

"Eleven Hints for Life"


1. It hurts to love someone and not be loved in return.
But what is more painful is to love someone and never
find the courage to let that person know how you feel.

2. A sad thing in life is when you meet someone who
means a lot to you, only to find out in the end that it was
never meant to be and you just have to let go.

3. The best kind of friend is the kind you can sit on a
porch swing with, never say a word, and then walk away
feeling like it was the best conversation you've ever had.

4. It's true that we don't know what we've got until we lose
it, but it's also true that we don't know what we've been
missing until it arrives.

5. It takes only a minute to get a crush on someone, an
hour to like someone, and a day to love someone-but it
takes a lifetime to forget someone.

6. Don't go for looks, they can deceive. Don't go for wealth,
even that fades away. Go for someone who makes you
smile because it takes only a smile to make a dark day
seem bright.

7. Dream what you want to dream, go where you want to go,
be what you want to be. Because you have only one life and
one chance to do all the things you want to do.

8. Always put yourself in the other's shoes. If you feel that it
hurts you, it probably hurts the person too.

9. A careless word may kindle strife. A cruel word may wreck
a life. A timely word may level stress. But a loving word may
heal and bless.

10. The happiest of people don't necessarily have the best
of everything they just make the most of everything that comes
along their way.

11. Love begins with a smile, grows with a kiss, ends with
a tear. When you were born, you were crying and everyone
around you was smiling. Live your life so that when you die,
you're the one smiling and everyone around you is crying.
- Unknown -

Σάββατο, 6 Απριλίου 2013

Γλυκιά Καλημέρα...


Sun been down for days

A pretty flower in a vase
A slipper by the fireplace
A cello lying in its caseSoon she's down the stairs
Her morning elegance she wears
The sound of water makes her dream
Awoken by a cloud of steam
She pours a daydream in a cup
A spoon of sugar sweetens upAnd she fights for her life
As she puts on her coat
And she fights for her life on the train
She looks at the rain
As it pours
And she fights for her life
As she goes in a store
With a thought she has caught
By a thread
She pays for the bread
And she goes...
Nobody knowsSun been down for days
A winter melody she plays
The thunder makes her contemplate
She hears a noise behind the gate
Perhaps a letter with a dove
Perhaps a stranger she could loveAnd she fights for her life
As she puts on her coat
And she fights for her life on the train
She looks at the rain
As it pours
And she fights for her life
As she goes in a store
With a thought she has caught
By a thread
She pays for the bread
And she goes...
Nobody knows
Nobody knowsAnd she fights for her life
As she puts on her coat
And she fights for her life on the train
She looks at the rain
As it pours
And she fights for her life
As she goes in a store
Where the people are pleasently strange
And counting the change
And she goes...
Nobody knows
Nobody knows
Nobody knows